(Door Bas Popkema)

Ondernemers zijn geconditioneerd om hun unique selling points voor het voetlicht te brengen. Maar zitten klanten daar wel op te wachten? 

Lees meer