Case: We zoeken de juiste communicatiestrategie én goede ondersteuning voor ons programma


Voor ons programma Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) zoeken we de juiste communicatiestrategie én goede ondersteuning op dit vlak

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nederland maakt zich op voor de Omgevingswet. Een heleboel wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu komen daarin straks samen. Zo verdwijnen onder andere allerlei schotjes en wordt er integraal gekeken naar een gebied, of een ontwikkeling. Ook als het gaat om de veiligheid van een gebied. In plaats van achteraf risico's verantwoorden, wordt er vooral geanticipeerd op mogelijke risico's.  Dit wordt mogelijk gemaakt door zogenaamde aandachtsgebieden: kaarten die helder in beeld brengen welk risico je als inwoner van een gebied loopt, én wat je kunt doen om dit zoveel mogelijk te vermijden.

De goede lezer begrijpt dat dit een cultuurverandering inhoudt. Gemeenten, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en bedrijven gaan op een andere manier met burgers en bedrijven het gesprek aan over mogelijke risico's. Hoe brengen we die cultuurverandering op gang?

Successupport dacht mee over de invulling van een toolkit voor gemeenten. Deze toolkit zal straks allerlei communicatiematerialen bevatten (denk aan boodschappen, filmpjes, voorbeelden) die een gemeente kan inzetten om met hun burgers het gesprek aan te gaan. Voor het programma MOV ontwikkelt Successupport op dit moment een communicatiestrategie voor haar stakeholders.