Case: Nieuwe regelgeving: hoe informeer je betrokkenen en creëer je draagvlak?Nieuwe regelgeving: Hoe informeren we alle betrokkenen en creëren we draagvlak?

Stichting railAlert paste onlangs de regelgeving aan die ervoor moet zorgen dat werken aan het spoor in Nederland veilig is. De switch werd gemaakt van plaatselijke naar landelijke regelgeving. Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen geïnformeerd zijn en zich op tijd hebben aangepast aan de nieuwe regelgeving?

Het informeren is op zich al een hele klus, aangezien er heel veel betrokkenen zijn op allerlei niveaus. Daarnaast was het creëren van draagvlak ook een belangrijk item. Successupport heeft voor dit traject heel bewust gekozen voor de persoonlijke route.

Betrokken
Alle betrokkenen hebben de kans gekregen persoonlijk geïnformeerd te worden tijdens twee bijeenkomsten op een centrale locatie. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van informeren en communiceren. Zo waren er presentaties van professionals uit de branche maar was er ook ruim gelegenheid vragen stellen aan een deskundig panel. Voor wie zich daar niet prettig bij voelde was er de mogelijkheid de vraag via een kaartje te stellen.

Na de bijeenkomsten hebben alle betrokkenen een mail ontvangen met de presentatie van die dag, de filmpjes die getoond zijn, maar ook een overzicht van alle gestelde vragen, mét antwoorden uiteraard.  Tot slot zorgden we ervoor dat alles overzichtelijk op de website van Stichting railAlert is terug te vinden.

Successupport was verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en het communicatietraject daaromheen.

Draagvlak
Het doorvoeren van de nieuwe regels vergt nog even tijd, maar er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van bewustwording en er is draagvlak gecreëerd onder de betrokkenen. Deze stappen dragen in belangrijke mate bij aan het doel van Stichting railAlert: het creëren van veiligheid bij werken aan het spoor, op alle niveaus, door het initiëren en begeleiden van denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid.