Case: Kavelverkoop gemeente Deventer


Het gaat weer wat beter met de verkoop van kavels en woningen. Een aantal jaren geleden was dat wel anders. De kavelverkoop loopt als nooit tevoren sinds de crisis van medio 2008. Een aantal jaren geleden was dat wel anders.


Ongeveer tijdens het dieptepunt van de crisis haakte Successupport aan bij de gemeente Deventer. Er kwamen nieuwe kavels vrij in de wijk De Vijfhoek, en die moesten aan de man gebracht worden. Of we wilden helpen.


Ja dat wilden we en nee, daar hadden wij geen slimme truc voor. Wel een zeer zorgvuldige en duurzame wijze van communiceren over het nieuwe aanbod. Voortdurend aanhaken bij de actualiteit, meedenken over nieuwe vormen van kaveluitgifte en dito voorwaarden, samen oplopen met partners in de wijk en zo continu bouwen aan een positief imago. Inmiddels volgen honderden belangstellenden het nieuws over het kavelaanbod in de wijk via een maandelijkse nieuwsbrief, staat dit wijkdeel De Vijfde Hoek goed op de kaart en, belangrijker nog, zit de kavelverkoop weer goed in de lift.

En dat laatste werd duidelijk na de recente kavelverkoop in De Vijfhoek. Samen met gemeente Deventer ontwikkelde Successupport een strategie om vrijstaand bouwen in de deelwijk Spijkvoorderhout op de kaart te zetten. Sleutelwoord in dit traject is: samen. Door alle belanghebbende partijen te betrekken bij de voorbereidingen, werd de verkoop een succes. Sterker nog, vier dagen voor de start van de verkoop hadden de eerste geïnteresseerden hun tentjes al opgeslagen bij basisschool De Vijf-er. Alle kavels gingen tijdens de startavond van de hand.

‘Successupport heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de gebiedsmarketing van De Vijfde Hoek en de kavelverkoop binnen dit gebied. Karine heeft er door haar creatieve en ‘out of the box’ houding aan bijgedragen dat dit gebied in de Deventer woningmarkt goed op de kaart staat en de klanten de weg naar de kavels weten te vinden.’

Arthur Borst, senior projectmanager bij gemeente Deventer