Case: Communiceren over veiligheidVeilige arbeidsomstandigheden zijn een voorwaarde om je werk deskundig en met beter resultaat voor de klant te kunnen doen. Dat beseffen ze bij CRV in Arnhem – een organisatie die voor veehouders werkt – maar al te goed. Medewerkers van de afdeling KI werken dagelijks bij klanten in de stal, waar ze koeien insemineren en scannen. Tussen dat vee zit een ongelukje soms in een klein hoekje.

CRV doet veel om haar medewerkers veilig te laten werken. Maar de klant – de veehouder – speelt ook een rol bij het garanderen van veiligheid. Bij sommige veehouders kon de veiligheid in de stal beter. CRV vroeg ons om mee te denken hoe ze dat probleem kon aanpakken. We besloten om met enkele veehouders zelf in gesprek te gaan. Hoe keken zij aan tegen veiligheid op de werkvloer? En wat zagen zij als mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren? 

Die aanpak leidde tot een driestappenplan. Ten eerste: een artikel in CRV-Magazine over het belang en de voordelen van veilig werken. Ten tweede: een folder voor alle veehouders waarin CRV heel concreet aangaf wat veehouders zelf kunnen doen om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Ten derde: een pilot met het team dat in de regio Kempen werkt. CRV-medewerkers gingen daar persoonlijk in gesprek met veehouders bij wie veiligheid een punt van aandacht was. Het gevolg: met meer dan 70% van deze veehouders kwam het tot een oplossing voor veiliger werken. 

Een mooi resultaat, reden waarom we deze pilot nu uitwerken in een toolkit die ook in andere teams gebruikt kan worden.