Case: Communicatiestrategie Technisch VakmanschapVan een ingewikkeld certificeringssysteem tot aantoonbaar vakmanschap

‘Het roer moet om’, zeiden alle partijen in de spoorsector enkele jaren geleden. We moeten de mensen die werken aan het spoor, anders gaan opleiden. Van een ingewikkeld certificeringssysteem tot aantoonbaar vakmanschap. Dit heeft geresulteerd in een branchebreed programma waarin alle betrokken partijen (ProRail, het Railcenter, stichting railAlert en álle spooraannemers) samenwerken. Op dit moment zijn de eerste vakmensen op de nieuwe manier opgeleid (in de praktijk aan het spoor). De ontwikkeling is nog gaande. Successupport heeft van meet af aan de communicatie van dit programma begeleid. In deze best practice noem ik onze inspanningen van het afgelopen jaar, die naar volle tevredenheid zijn afgerond.  


Stakeholders

Zoals gezegd álle stakeholders uit de gehele railinfrabranche denk aan:

-       De spoorbeheerder ProRail, het opleidingscentrum Railcenter en de stichting railAlert

-       Daarnaast alle hoofdaannemers die werken aan het spoor (denk aan namen als BAM rail, Volkerrail, Asset Rail enz)

-       Maar ook alle onderaannemers/inleenbedrijven en zelfs de ZZP’ers.

Iedereen moest bereikt! 


Aanpak

Successupport participeert in het programmateam en rapporteert aan de stuurgroep Technisch Vakmanschap. We hebben het afgelopen jaar de communicatiestrategie ontwikkeld in samenspraak met communicatieadviseurs van de betrokken partijen (zie boven bij stakeholders). Verder verzorgden wij de website, nieuwsbrieven, perscontacten, social media en organiseerden we een branchebrede bijeenkomst inclusief alle werk- en presentatiematerialen voor deze dag. Doel van de strategie is Technisch Vakmanschap in de railinfrabranche breder bekend maken én de deelnemende partijen (met name aannemers) betrokken maken zodat zij zich gaan voorbereiden op de implementatie van dit nieuwe vakmanschap. 


Resultaat

Door de continue communicatie over het onderwerp via nieuwsbrieven, website en social media én door het faciliteren van communicatieadviseurs van de aangesloten partijen, is het onderwerp het afgelopen jaar veel breder bekend geworden. Ook de pers heeft het opgepikt, zie hier.

Verder zijn alle aannemers sinds de centrale bijeenkomst in januari jl. nu ook daadwerkelijk aan de slag met de implementatie.