Case: Samenwerkingspartners erbij betrekkenHoe betrekken we onze samenwerkingspartners in de regio bij onze plannen?

VSV Stedendriehoek zet zich al jaren in voor de leerling, tussen de 17-23 jaar, die kans loopt om uit te vallen. Een zeer belangrijke doelgroep die Successupport aan het hart gaat.

Op dit moment werkt dit samenwerkingsverband van scholen, gemeenten en welzijnsinstellingen aan een nieuw regionaal programma. Het doel is duidelijk: Zoveel mogelijk jongeren aan een diploma of aan werk helpen. Maar verandering in een organisatie of een proces brengt ook onzekerheid met zich mee en roept vragen op. Wat gaat er de komende vier jaar veranderen en hoe leiden we dit in goede banen? Hier is draagvlak voor nodig. In dit geval Stedendriehoek breed.

Samen met VSV Stedendriehoek organiseerden we het event “VSV Sprint naar de Start”. Anders dan de informatieve bijeenkomsten van VSV, zochten we dit keer de samenwerking op. Zorginstellingen, gemeenten, scholen, bestuurders van grote organisaties kwamen bij elkaar en wisselden hun bevindingen en tips uit. Deze brainstorm resulteerde in een nieuw regionaal programma waarin alle betrokkenen Stedendriehoek breed hun steentje aan hebben bijgedragen.

Op dit moment bereidt Successupport voor VSV een nieuwe communicatiestrategie voor.